Klokkenluidersysteem

Het Corex (onderdeel van VPK Group) klokkenluidersysteem is een interne meldingstool bedoeld om het werknemers en anderen verbonden met Corex (vb. klanten, leveranciers, enz.) mogelijk te maken om onethisch gedrag of wetsovertredingen binnen onze organisatie te melden. Het systeem kan worden gebruikt om ernstige kwesties aan te kaarten die onder de wetgeving inzake de bescherming van klokkenluiders vallen. U ontvangt binnen 7 dagen een ontvangstbevestiging. Binnen 3 maanden na deze ontvangstbevestiging krijgt u feedback op uw melding.